Về chúng tôi

Khởi đầu với 2 người bạn đã từng kinh qua Dropshipping / Affiliate / POD tại Việt Nam trong 3 năm. Dropshipping Việt Nam mong muốn mang lại cho tất cả các bạn muốn kiếm tiền qua Dropshipping có 1 cái nhìn toàn cảnh về thị trường Dropshipping hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Từ đó sẽ giúp các bạn có thể tự tạo ra dự án kinh doanh của riêng mình và kiếm nguồn ngoại tệ dồi dào về Việt Nam giúp đất nước thoát nghèo ^^ .