AliDropship giúp bạn cập nhật chi tiết hơn về sản phẩm. Nhờ đó, bạn không chỉ kiểm tra được số lượng sẵn có của các mặt hàng mà còn có thể cập nhật thêm về giá, số lượng tồn kho và các biến thể của sản phẩm.

Cập nhận sản phẩm thủ công bằng AliDropship

Bạn vào AliDropship => settings => updates để cập nhật thêm thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Bạn có thể tùy chọn cập nhật cho 1 dòng sản phẩm bất kỳ, hoặc có thể cho nhiều dòng sản phẩm

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

hoặc cập nhật cho tất cả các sản phẩm bằng cách để “All Categories”

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Nếu mặt hàng nào không còn trên AliExpress, bạn có thể:

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

 • Do nothing (Không cần phải làm gì cả): Các mặt hàng sẽ không có thay đổi gì trong cửa hàng của bạn;
 • Set quantity to zero (Đặt số lượng về 0): Trong trường hợp sản phẩm của bạn hết hàng nhưng sẽ được bổ sung thêm vào thời gian tới, plugin sẽ tự động cập nhật số lượng của nó;
 • Send to draft/restore (Để ở dạng bản nháp/khôi phục): Sản phẩm sẽ không được xuất hiện trên cửa hàng của bạn và sẽ được lưu ở bản nháp. Khi sản phẩm này có hàng trở lại trên AliExpress, plugin sẽ tự động khôi phục và đăng lại trên cửa hàng của bạn.

Nếu một biến thể của sản phẩm không còn trên AliExpress, bạn có thể:

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

 • Do nothing (Không cần phải làm gì cả): Các mặt hàng sẽ không có thay đổi gì trong cửa hàng của bạn;
 • Set quantity to zero (Đặt số lượng về 0): Trong trường hợp sản phẩm của bạn hết hàng nhưng sẽ được bổ sung thêm vào thời gian tới, plugin sẽ tự động cập nhật số lượng của nó;
 • Disable/Enable (Vô hiệu hóa / Kích hoạt): Sản phẩm không còn nữa sẽ bị vô hiệu hóa, và nó sẽ được kích hoạt trở lại khi có hàng trên AliExpress.

Trong trường hợp có thay đổi về giá sản phẩm hoặc số lượng tồn kho, chúng có thể được tự động cập nhật (update automatically) hoặc để nguyên như vậy (Do nothing).

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Ở phía bên phải của trang là thanh Product List: bạn có thể kiểm tra tiến trình cập nhật sản phẩm. Nhấp vào Update now để bắt đầu cập nhật.

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Cập nhật sản phẩm tự động bằng AliDropship

Bạn truy cập vào AliDropship -> Settings -> Updates.

Đặt thời gian tự động cập nhật: mỗi ngày 1 lần, mỗi tuần 1 lần  hoặc mỗi tháng 1 lần

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Việc cập nhật tự động chỉ được tiến hành khi trình duyệt Google Chrome của bạn được mở. Khi đó, mới có sự kết nối giữa trang web của bạn với tiện ích mở rộng AliDropship trên Google Chrome.

Bạn có thể xem thêm về cách cài đặt Addon AliDropship trên Google Chrome tại đây.

Để nhận thông báo về các bản cập nhật qua email, chỉ cần đánh dấu vào ô “Notify me” (thông báo sẽ được gửi mỗi ngày 1 lần):

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Vì vậy, khi sản phẩm được để ở dạng bản nháp (Draft) hoặc khôi phục (Restore), bạn sẽ nhận được thông báo về email mà bạn đã thêm trong Setting -> General

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Trong các cột chi tiết sản phẩm có cột “Update status” (trạng thái cập nhật) – tại đây bạn có thể thấy trạng thái lần cuối cùng cập nhật

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Có 4 tùy chọn cập nhật để bạn lựa chọn như sau:

 • No longer available: Không còn
 • Stock is zero: Số lượng tồn kho là 0
 • Variations changed: Biến thể thay đổi
 • Attributes changed: Các thuộc tính thay đổi

Hướng dẫn AliDropship - cập nhật sản phẩm

Sử dụng bộ lọc này, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm có vấn đề về cập nhật, ví dụ: sản phẩm không được đồng bộ hóa với AliExpress – vì vậy bạn có thể hiểu lý do gây ra là gì.

 • Nếu sản phẩm không còn hàng – hãy thay thế liên kết của nhà cung cấp bằng một liên kết khác.
 • Nếu ‘Biến thể thay đổi’ hoặc ‘Thuộc tính thay đổi’ – Đặt lại các biến thể trong tùy chọn Sản phẩm (Product options)-> tab Nhà cung cấp (Supplier tab).

Xem thêm: Mã giảm giá AliDropship tại đây.

Đánh giá
Số lượt đánh giá: 2 | Điểm: 1