Ngoài các chiến dịch Marketing như chạy quảng cáo trên Facebook, sử dụng phiếu giảm giá trong AliDropship có thể là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ cho cửa hàng dropshipping của bạn.

Nếu bạn muốn tạo phiếu giảm giá trong AliDropship,

 • Truy cập AliDropship => Settings => Coupons và ấn vào Add New để thêm mới.

Hướng dẫn AliDropship - tạo phiếu giảm giá (P10)

 • Kích hoạt phiếu giảm giá và thay đổi tên nếu bạn muốn.

Hướng dẫn AliDropship - tạo phiếu giảm giá (P10)

Để cài đặt giá trị chiết khấu,

 • Chọn loại chiết khấu Discount Type (% Chiết khấu hoặc Số tiền).
 • Nhập tỷ lệ phần trăm hoặc giá trị tiền cho chiết khấu vào Discount value.
 • Nhập số lần bạn muốn sử dụng phiếu giảm giá này vào Usage limit.

Hướng dẫn AliDropship - tạo phiếu giảm giá (P10)

Bạn có thể cài đặt số lượng đặt hàng tối thiểu cho một phiếu giảm giá.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng tùy chọn này nếu bạn chỉ muốn sử dụng phiếu giảm giá trong trường hợp tổng số lần mua của khách hàng của bạn đạt $10. 

Hướng dẫn AliDropship - tạo phiếu giảm giá (P10)

 • Nếu bạn muốn phiếu giảm giá được áp dụng tự động khi đạt được số lượng đặt hàng tối thiểu, kích hoạt mục Apply coupon automatically on checkout when the minimum order amount is reached

Hướng dẫn AliDropship - tạo phiếu giảm giá (P10)

 • Bạn có thể đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho chiến dịch marketing của mình, phiếu giảm giá sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian đó
 • Hoặc bạn có thể chọn This coupon never expires để làm cho ưu đãi giảm giá của bạn hiệu lực mãi mãi.

Hướng dẫn AliDropship - tạo phiếu giảm giá (P10)

Bạn có thể chọn sản phẩm nào có thể áp dụng phiếu giảm giá. Có 3 lựa chọn:

 • All product: cho tất cả các sản phẩm
 • Select product: cho các sản phẩm mà bạn chọn
 • Select categories: cho các danh mục sản phẩm mà bạn chọn

Hướng dẫn AliDropship - tạo phiếu giảm giá (P10)

 • Bạn có thể kích hoạt tùy chọn để áp dụng phiếu giảm giá cho cả sản phẩm và chi phí vận chuyển.

Hướng dẫn AliDropship - tạo phiếu giảm giá (P10)

 • Ấn Save Changes là xong.

Xem thêm: Mã giảm giá AliDropship tại đây.

Đánh giá
Số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0